032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Produkty a služby

Informačno-komunikačné technológie (IKT)

Informačné a komunikačné technológie (IKT) - integrovaný súbor informačných a komunikačných technológií používaných nielen na prípravu a spracovanie dát, ale taktiež na manažovanie informácií a procesov na dosiahnutie viac účinnejších a efektívnejších výsledkov, optimalizovaním manažmentu zdrojov a distribúcie informácií a know-how.

Naša spoločnosť sa venuje IKT v týchto oblastiach:

 • Komplexné riešenia informačno-komunikačných technológií (IKT)
 • Datové siete
 • Hardware
 • Software
 • Telekomunikácie

Bezpečnostno-informačné technológie (BIT)

Bezpečnostno-informačné technológie - integrovaný súbor bezpečnostných a informačných technológií používaných na zvýšenie bezpečnosti a ochrany majetku resp. na ľudskom zdraví.

Naša spoločnosť sa venuje BIT v týchto oblastiach:

 • Jednotný identifikačný systém (JIS)
 • Priemyselná televízia (PTV)
 • Elektronická požiarna signalizácia (EPS)
 • Evakuačný rozhlas (ERO)
 • Zariadenia pre zdravotnú a sociálnu starostlivosť
 • Silnoprúdové rozvody
 • Obchôdzkové systémy
Facility System Hub

Facility System Hub

Administratívno-technologické centrum nájomníkom ponúka viac než len priestory pre biznis. Aktuálnou víziou a budúcim poslaním je vytvoriť živé obchodné prostredie pre spoločnosti z technologických odvetví, v ktorom spoločným využívaním zdieľaných služieb šetríte firemné náklady. Tým sa však idea spolupráce iba začína.

Zistiť viac