032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

Čo robíš sused – na návšteve s internetom

Čo robíš sused – na návšteve s  internetom

Projekt “Čo robíš sused – na návšteve s internetom”, realizovaný prostredníctvom Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 medzi obcou Horné Sŕnie na Slovensku a mestom Slavičín v Českej republike, zameraný na zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi obcami ako aj na zvýšenie využívania informačných technológií v tomto regióne.

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie využívania informačných technológií v prihraničnom regióne prostredníctvom vybudovania online siete digitálneho informačného obsahu. Ďalšími cieľmi projektu sú: zlepšenie prístupu obyvateľov oboch zapojených sídel k informačným technológiám, zlepšenie prístupu obyvateľov k aktuálnym informáciám a udalostiam života v susednej republike, skvalitnenie výmeny informácií a zlepšenie spolupráce miestnych samospráv v SR a ČR, nadstavba systému ochrany obyvateľstva pred povodňami prostredníctvom využitia najnovších informačných technológií, podpora a rozšírenie cestovného ruchu v regióne a rozšírenie kultúrneho povedomia oboch národov.

Riešenie

Riešenie projektu spočívalo v zrekonštruovaní a rozšírení bezdrôtovej prístupovej siete k internetu v oboch obciach, pričom sa veľký dôraz kládol na interoperabilitu. Predchádzajúce siete neboli schopné technologicky ani kapacitne zvládnuť objem prenášaných dát tohto projektu. Vybudovaná bola preto manažovaná WiFi sieť v Mesh topológii, kde je signálom pokrytá určená oblasť obce. Táto infraštruktúra slúži na pripojenie infoboxov k internetu a takisto na pripojenie kamier do systému.

Ďalej sme vybudovali v oboch obciach verejne prístupné infoboxy s prístupom na internet. Infoboxy sú celokovové, vysoko odolné aj voči poveternostným vplyvom a s 24 hodinovým on-line napojením na internet.

V rámci projektu sme vybudovali kamerový systém, zložený zo statických a prenosných kamier na online prenos vizuálnych informácií z oboch sídel s výstupovým systémom zahrňujúcim server, na ktorý sa ukladajú dáta a LCD panel v budove miestnej samosprávy, kde sú neustále viditeľné pohľady zo všetkých kamier. Kamery prenášajú obraz z najdôležitejších častí obcí, s možnosťou inštalácie na snímanie kultúrnych či športových podujatí alebo na sledovanie vodných tokov pri povodňovom nebezpečenstve.

Vytvorili sme aj prepojenie samospráv obcí prostredníctvom videokonferencie. Jedná sa o inštaláciu LCD panelov so zabudovanými kamerami a softvérom v každej obci. Videokonferencie budú slúžiť pri spoločných zasadnutiach oboch obcí, operatívnych poradách starostov a riešení aktuálnych problémov.

V rámci projektu  “Čo  robíš sused – na návšteve s internetom” boli vybudované:

• IKT infraštruktúra WiFi a LAN siete pre potreby projektu

• kamerový systém obce

• aplikácia pre ukladanie záznamu kamier a následné streamovanie na vybudovaný portál

• portál projektu, kde je cez CMS riadený obsah webu a stream z jednotlivých kamier

• verejné infoboxy pre občanov

• videokonferenčný systém

Galéria