032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

Konsolidácia a modernizácia informačného prostredia u zákazníka Total Security Systems s.r.o.

Konsolidácia a modernizácia  informačného prostredia u zákazníka Total Security Systems s.r.o.

V spoločnosti Total Security Systems s.r.o. používali na riešenie mailovej komunikácie zastaralý mail server, bez možnosti integrácie s active directory prostredím a bez možnosti spolupráce nad spoločnými objektmi vo firme (auto, konferenčná miestnosť, projektor, dovolenky...). Cieľom projektu bolo zefektívnenie toku informácií medzi zamestnancami a smerom ku klientom.

Ciele projektu

Cieľom navrhovaného riešenia bolo zjednodušiť a centralizovať správu siete, znížiť počet serverov a zjednotiť platformu operačných systémov s cieľom lepšej vzájomnej integrácie operačných systémov, pracovných staníc a serverov. V takomto prostredí vybudovať systém výmeny informácií vo forme elektronickej pošty, spoločných pracovných priestorov a priestorov na publikovanie elektronických dokumentov najrôznejších dátových formátov. Postupne zaviesť dátové úložisko s technológiou iSCSI (Network storage).

Východisková situácia

Total Security Systems s.r.o. sa zaoberá vývojom, výrobou, dovozom a distribúciou zabezpečovacích systémov pre vozidlá a objekty. Pred nasadením nového riešenia bol na riešenie poštovej komunikácie použitý prenajímaný server, ktorý neumožňoval plnú integráciu služieb s AD a následné riešenie distribúcie mailových správ určeným pracovníkom a skupinám. Všetci zamestnanci mali len lokálne poštové úložiská, do ktorých klienti sťahovali poštu cez POP3 protokol.

Riešenie

Riešenie je postavené na rodine produktov Microsoft. Doménový radič zabezpečuje beh Active directory, komunikáciu a distribúciu správ zabezpečuje Exchange 2010. Celé prostredie je virtualizované v prostredí Hyper-V. Používatelia a počítače sú zaradené v Active Directories, čím je zabezpečená centrálna evidencia používateľov, jediné prihlásenie do systému a využívanie poskytovaných služieb bez dodatočných výziev založených na prístupových právach. Terminálový server, licenčný server a Microsoft SQL Server vytvoril prostredie pre beh biznis-aplikácií, ako aj aplikácií a služieb potrebných pre beh firmy a výmenu informácií a dokumentov v zabezpečenom prostredí.

Uvedená konfigurácia umožňuje aplikovanie individuálnej bezpečnostnej politiky na základe organization unit pre počítače zamestnancov, automatickú distribúciu opravných súborov pre operačné systémy a distribúciu aktualizačných súborov pre antivírusové programy. Vytvára tak vysoko stabilné prevádzkové prostredie s nízkymi nárokmi na každodennú údržbu, čím vytvára priestor pre plnenie hlavných úloh pracoviska.

 

Výhody

         harmonizácia platforiem OS na strane serverov a pracovných staníc

         zníženie nárokov na administráciu používateľských účtov a programového vybavenia

         integrácia aplikácií a využívanie skupinovej práce a plánovania

         rýchle, jednoduché a prehľadné publikovanie dokumentov

         rozvíjanie myslenia v súlade s vývojom informačných technológií

Softvér a služby:

         Microsoft Windows Server 2008

         Microsoft Exchange Server 2010

         Microsoft SQL Server 2000

         Microsoft Windows Share Point Services

         Software Update Services

         Internet Information Server

 

Hlavné prínosy riešenia

         modernizácia a zvýšenie výkonnosti prevádzkovaných serverov a aplikácií

         zníženie prevádzkových nákladov – predovšetkým vďaka homogénnej platforme

         zjednodušená správa celého systému

         jednotné technologické prostredie

         jednotné prostredie pre e-mailové služby, komunikáciu a spoluprácu pri plnom využití vlastností Exchange Servera

         zvýšenie výkonnosti a spoľahlivosti systému

         možnosť jednoduchého rozvoja a rozšírenia systému

         otvorenosť vzhľadom k požiadavkám budúcich aplikácií

Dátum poslednej aktualizácie: 10.10.2011


Galéria