032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

Kamerový systém v žrebčíne

Spoločnosť tnTEL s.r.o. bola vybraná ako dodávateľ kamerového systému v areáli a príslušných budovách žrebčínu v lokalite Trenčianskeho kraja.

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu bola ochrana a bezpečnosť osôb, majetku a ustajnených zvierat. Z praktickej prevádzky žrebčína vznikla aj potreba neustáleho sledovania žrebných kobýl v záverečnej fáze žrebnosti. Na základe týchto požiadaviek bolo nutné navrhnúť dohľadový systém, ktorý by bol schopný pokryť väčší počet záujmových a bezpečnostných miest na veľkej rozlohe. Systém musí byť dostupný online v ktoromkoľvek čase.

Východisková situácia
Žrebčín nemal dosiaľ vybudovaný žiaden dohľadový systém. Vybudovanie dohľadového systému bolo teda potrebné urobiť v plnom rozsahu s aktuálne dostupnými technológiami.

Riešenie
Ako riešenie zvolila spoločnosť tnTEL, s.r.o. kamerový systém s možnosťou diaľkového dohľadu či už cez LAN, alebo internet. Na snímanie obrazu boli použité 3-MegaPixelové IP kamery napájané technológiou PoE, teda nebolo potrebné realizovať ku každej kamere samostatné elektrické napájanie v príslušnej lokalite. Keďže bolo potrebné monitorovať aj konský výbeh, bola použitá jedna otočná kamera s 20 násobným priblížením obrazu. Na vzdialené ovládanie kamery bola použitá klávesnica s joystickom. V bežnej prevádzke je otočná kamera naprogramovaná tak, aby priebežne snímala predvolené záujmové pozície.
Vzhľadom na rozlohu areálu žrebčína bolo potrebné vybudovať prepojovacie LAN trasy. Tieto trasy majú dva centrálne racky vzájomne prepojené optickým káblom, aby mal prepoj dostatočnú prenosovú kapacitu na prenos vysoko kvalitného digitálneho videa.

Obraz zaznamenáva IP záznamové zariadene, pričom obslúži všetkých 10 kamier z celého areálu. Toto záznamové zariadenie v plnom rozsahu umožňuje pomocou eternetového rozhrania obsluhu a monitoring kdekoľvek v rámci siete LAN. Na monitoring snímaného obrazu slúži klientská aplikácia určená na sledovanie online videa, záznamu videa a taktiež na ovládanie otočnej kamery. Online obraz z kamier a tiež aj záznam je cez klientskú PC aplikáciu, alebo aplikáciu pre smartfón dostupný kdekoľvek z internetu.

Hlavné prínosy riešenia

  • Monitorovanie pohybu osôb po areály
  • Efektívne zabezpečenie areálu
  • Dohľad nad ustajnenými zvieratami, ale aj nad zvieratami vo výbehu
  • Kontrola z viacerých pracovísk
  • Možnosť obsluhy cez LAN
  • Dohľad kdekoľvek a kedykoľvek cez internet


Galéria