032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

Nemocnica Michalovce

CIELE PROJEKTU

            Hlavným cieľom projektu bolo zrealizovať širokú škálu slaboprúdových a IT technológií s vysokou spoľahlivosťou vhodnou do nemocničného prostredia.

 

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA

            Novopostavená hrubá stavba modernej nemocnice bez akýchkoľvek technológií bola pripravená na našu realizáciu.

 

RIEŠENIE

ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ

V dnešnej dobe nutný základ nielen pre počítačové siete, ale aj všetky ostatné inteligentné zariadenia. Nami navrhnutá kabeláž CAT6 najvyššieho štandardu, ukončená patch panelmi v serverovniach na každom poschodí je postačujúca na spoľahlivú prevádzku nasledujúce desaťročie. Bez problémov pripája všetky zariadenia od serverov cez televízory až po hodiny.

POPLACHOVÝ SYSTÉM NARUŠENIA

Systém od renomovaného výrobcu Paradox zaznamenáva pohyb v strážených priestoroch. V prípade narušenia privoláva poverené osoby. Ovládanie moderným dotykovým LCD nenarušuje čisto pôsobiaci vzhľad priestorov.

KAMEROVÝ SYSTÉM

Na doplnenie systému narušenia sme nainštalovali aj kamerový systém. Použité kamery Dahua majú odolné anti-vandal prevedenie a nočné videnie. Záznam prebieha v digitálnej forme vo Full HD rozlíšení, pričom pre zabezpečenie maximálnej spoľahlivosti bolo použitých viacero rekordérov.

TELEVÍZIA

Nami navrhnuté a namontované IP TV na izbách pre pacientov od Samsungu sú štandardu „Hospitality TV“. Boli teda vyrobené špeciálne pre nemocničné prostredie, so zvýšenou spoľahlivosťou oproti domácim televízorom (možnosť bežnej prevádzky viac ako 16 hodín denne). Vďaka IP pripojeniu podporujú aj vzdialenú správu a budúce úpravy konfigurácie budú teda možné aj bez rušenia pacienta na izbe. Celkovo sme osadili viac ako 180 televízorov rozmerov 42 – 55“.

SYSTÉM SESTRA – PACIENT

Švédsky systém od spoločnosti Neat umožňuje pacientom privolať sestru prostredníctvom náramku ktorý dostane pri nástupe do hospitalizácie, ale aj z klasického nástenného tlačidla. Všetky sestry majú vreckové jednotky podobné mobilným telefónom na ktorých môžu sledovať volania pacientov z ich oddelenia pričom vždy uvidia aj aktuálnu polohu pacienta v budove. Z jednotky môžu privolať aj lekára, sbs, resuscitačný tím, alebo vlastnú kolegyňu.

Vďaka serverovému riešeniu je možné aj spätne skontrolovať ktorá sestra pomohla ktorému pacientovi a za akú dobu zareagovala na zvonenie. Do budúcna je tu možnosť použitia aj ako dochádzkový systém a odosielanie záznamov o prevádzke na mail. Celkovo tento systém v budove obsahuje viac ako 500 komponentov. Použili sme dva servre (backup), 4 vysielače na každom poschodí, lokalizačné antény, nástenné a pádové tlačidlá, vreckové jednotky a stovky náramkových tlačidiel.

Systém obsahuje aj vlastný záložný zdroj na prevádzku počas výpadku.

 

PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Prístupový systém umožňuje personálu vstúpiť do privilegovaného priestoru jednoduchým priložením karty na čítačku pri dverách. Pokročilý systém ZKTeco umožňuje prehľadnú správu užívateľov, priestorov a ich povolení. Celkovo sme pripojili viac ako 70 dverí ktoré si otvára personál osobnými kartami (800kusov) pričom každý má prístup len do svojho oddelenia. Samozrejmosťou je aj pripojenie od požiarnej signalizácie a automatické otvorenie únikových východov v prípade poplachu. Na vybraných miestach sme nainštalovali aj videovrátniky od známej firmy 2N ktoré obsahujú čítačku kariet kompatibilnú s prístupovým systémom.

Výhodou centralizovaného systému je aj možnosť kontroly aktuálne otvorených dverí.  Vidíme tak, že počas pracovného dňa prebehne v systéme aj 10 otvorení za 1 minútu.

 

SYSTÉM JEDNOTNÉHO ČASU

Ako v každej nemocnici aj tu je potrebný presný čas. Nami dodané digitálne hodiny od švajčiarskej spoločnosti Mobatime obsahujú dobre čitateľný LCD displej. Aktuálny čas si nastavujú z centrálneho servera protokolom NTP. Vďaka tomu je v celej budove stále na sekundu presný a všade rovnaký čas.

 

ZÁZNAMOVÝ SYSTÉM PRE PRÍPRAVOVNU LIEKOV

Špeciálny kamerový systém Avigilon na centrálnej prípravovni liekov (CPL) doplnený o vlastný server zaznamenáva detailné zábery na prípravu liekov. Okrem záznamu aj skenuje čiarové kódy z obalov. Vďaka tomu je možné behom pár sekúnd dohľadať záznam s prípravou konkrétneho lieku a skontrolovať či nedošlo k pochybeniu.

 

 

HLAVNÉ PRÍNOSY RIEŠENIA

Svet zdravia získal moderné plnohodnotné riešenia šetriace čas a náklady ktoré je možné rozširovať podľa aktuálnych potrieb. Pacient získal väčšiu bezpečnosť a pohodlie počas hospitalizácie.

 

            VÝHODY  RIEŠENIA

            -Štruktúrovaná kabeláž použiteľná aj na budúce technológie

            -Rýchla pomoc  pacientovi vďaka pádovým senzorom a hláseniam „sestre do vrecka“

            -Bezpečnosť pacienta vďaka kamerovému systému a systému kontroly prípravy liekov

            -Šetrenie času vďaka rýchlemu odomykaniu dverí kartami, automatickým nastavovaním času, ...

            -Takmer neobmedzená rozšíriteľnosť všetkých systémov