032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

Neat Electronics pristupový systém

Švédska spoločnosť NEAT Electronics je výrobca sociálnych alarmov prioritne určených pre zariadenia sociálnych služieb a domácnosti a v tejto oblasti patrí k lídrom nielen na európskom trhu. Firma tnTEL, s.r.o., ako výhradný dodávateľ a servisné stredisko produktov NEAT na území Slovenskej republiky, bola poverená návrhom, dodávkou a inštaláciou inteligentného, rozšíriteľného, modulárneho bezdrôtového a zároveň nadčasového signalizačného prístupového systému pokrývajúceho potreby subjektu výrobného charakteru.

Hlavné požiadavky kladené na  systém a prínosy riešenia

         bezdrôtová technológia

         jednoduché používanie systému

         nízke nároky na údržbu systému

         bezproblémové rozšírenie v prípade potreby v budúcnosti

Riešenie

Zákazníkovi bol navrhnutý systém s využitím výrobkov hlavne z portfólia firmy NEAT Electronics. Vysoký stupeň flexibility, univerzálnosť a maximálna spoľahlivosť, ako aj možnosť prispôsobenia individuálnym požiadavkám sú dôležité kritériá, ktoré navrhnutý systém spĺňa a je dôkazom využiteľnosti NEAT komponentov nielen v sociálnej sfére ale aj u subjektov napríklad výrobného charakteru. Jednotlivé komponenty navrhnutého systému medzi sebou komunikujú bezdrôtovo vo frekvenčnom pásme 869 MHz. Signalizácia prítomnosti osoby pri hlavnom vchode do objektu na jednotlivých prevádzkach je adresná, zvukovo-svetelná.


Galéria