032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

IP PBX gymnázium

Sieťové komunikačné platformy sú vyspelé riešenia, ktoré svojou koncepciou umožňujú firmám dosiahnuť jednotnú komunikáciu zdokonalením a sprehľadnením kancelárskej komunikácie vďaka novým aplikáciám pre zvýšenie produktivity.Firma tnTEL, s.r.o. bola poverená návrhom, dodávkou a inštaláciou inteligentného, rozšíriteľného, modulárneho a zároveň nadčasového telekomunikačného systému pokrývajúceho potreby celej školy.

                     

Hlavné požiadavky kladené na  systém a prínosy riešenia

         jednoduché používanie

         nízka počiatočná investícia

         vysoká stabilita softwaru a hardwaru

         nízke nároky na údržbu systém

         nákladovo efektívne riešenie s digitálnymi a IP technológiami

         zjednotená komunikácia pre každého

         bezproblémové rozšírenie v prípade potreby v budúcnosti

         vlastná softwarová a systémová kontrola

Riešenie

Zákazníkovi bol navrhnutý systém Panasonic KX-NCP, ktorý ponúka ucelené riešenie jednotnej komunikácie v dnešnom globálne prepojenom svete.Vysoký stupeň flexibility, ekonomika a maximálna spoľahlivosť, ako aj možnosť prispôsobenia individuálnym požiadavkám sú dôležité kritériá, ktoré navrhnutá telekomunikačná platforma spĺňa.

Konfigurácia systému

Telekomunikačný systém je vystavaný na kapacitu, ktorá umožňuje pripojiť 40 účastníkov, z čoho je 32 IP klapiek virtuálnych, 4 systémové klapky a pre potrebu pripojenia klasických analógových zariadení, ako sú napríklad faxy a dverné komunikátory, je systém osadený kartou umožňujúcou pripojiť 4 analógové terminály.Do siete telekomunikačného operátora je systém pripojený ISDN kartou BRA 2.V prípade použitia PoE switchov odpadá nutnosť použitia externých napájacích adaptérov pre napájanie IP telefónov.

Galéria