032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

Integrovaný IT systém na hranici

Integrovaný  IT systém na hranici

Integrovaný IT systém na hranici je spoločný projekt obcí Horná Súča na slovenskej a Starý Hrozenkov na českej strane.

Spoločnosť tnTEL s.r.o. spolupracovala na projekte na slovenskej časti projektu.

Ciele  projektu

Cieľom projektu je priblíženie partnerských cezhraničných obcí pomocou informačných technológií.

Úlohou tnTEL-u bolo v rámci obce Horná Súča rozmiestniť na určené miesta monitorovacie kamery a pred budovu obecného úradu umiestniť „Infobox“.

Riešenie

Vzhľadom na veľké plošné rozmiestnenie kamier v rámci obce nebolo možné použiť káblové vedenia ku kamerám, ale museli sa použiť WiFi spoje. V rámci obce takto vznikli dve centrá, kam sú dáta z kamier posielané. Jedno je v budove základnej školy, druhé na obecnom úrade. Aj tieto dve centrá sú navzájom prepojené WiFi spojom, pričom na obecnom úrade je možné vidieť aj obraz z kamier vyvedených na školu. Obraz zo štyroch kamier je cez vypublikovaný na internet.

WiFi spoje sú realizované v pásme 5 GHz, použité boli sektorové antény. Komunikácia medzi jednotlivými bodmi WiFi spojov je riešená smerovaním paketov, tým je možné v prípade výpadku pomerne rýchlo dohľadať miesto zlyhania. Niektoré WiFi spoje sú aj viac ako kilometer dlhé. V rámci projektu bol nastavený aj monitorovací systém jednotlivých častí, kde je možné, okrem funkčnosti jednotlivých zariadení, zistiť aj dátové toky z jednotlivých kamier ako aj na hlavných spojoch.

Infobox je do celého projektu pripojený pomocou metalického kábla a je priamo pripojený do štruktúrovanej kabeláže na obecnom úrade. Na infoboxe si občania môžu zistiť rôzne informácie dostupné na internete. Keďže ide o verejne dostupný počítač, boli tu v rámci ochrany detí a mládeže pred nevhodným obsahom nainštalované technológie ktoré tento obsah nedovolia zobraziť.

V rámci zasadačky obecného úradu bola nainštalovaná videokonferencia, ktorá umožní v rámci rôznych akcií partnerským obciam spolu komunikovať aj pomocou obrazu na veľkej obrazovke.

Galéria