032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

NsP Sv. Jakuba Bardejov vybudovanie pagingového systému

Hlavné ciele

Hlavným cieľom bolo zriadiť systém, ktorý by rýchlo a jednoducho dokázal zvolať lekársky tím v prípade akútnej potreby. Je potrebné aby systém splnil všetky aktuálne normy telekomunikačného úradu a bol schopný pracovať v celom areáli nemocnice, tak aby bolo možné lekára zastihnúť kdekoľvek.

Riešenie

Kedže sa systém používa v situáciach kedy je nevyhnutné či najrýchlejšie zareagovať, zvolili sme jednoduchý systém spustenia pagingovej správy pomocou veľkoplošného spínacieho tlačidla, tak aby obsluha aj v kritických situáciach bola schopná odoslať správu lekárskemu tímu a nebola nútená pamätať si zložitešie úkony na klávesnici pagingovej ústredne. Systém bol nakonfigurovaný a nastavený tak, aby presne spĺňal všetky požiadavky.

Systém poskytuje spoľahlivé riešenie a umožnuje lekárom zareagovať v čo najkratšom čase aj v prípadoch kedy rohodujú minúty.

Galéria