032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

Prístupový systém, kamerový systém a WIFI - Zempra, s.r.o.

Ciele projektu

Cieľom projektu bolo umožniť vstup do areálu zamestnancom a nájomcom počas celého dňa, hlavne však v skorých ranných a nočných hodinách, kedy by mala byť zavretá hlavná brána do areálu. Prístupový systém by mal slúžiť na vstup do areálu a na vstup do šatní. Úlohou kamerového systému je snímanie hlavnej brány do areálu, parkoviska služobných áut a dennej miestnosti zamestnancov. Kamerový systém s DVR a s internetovým pripojením by mal slúžiť zodpovednému pracovníkovi kontrolovať areál, a najmä, či je v nočných hodinách zavretá hlavná brána a pokiaľ nebude, aby bránu vedel zavrieť na diaľku.

Riešenie spočívalo

         vo vybudovaní WIFI prepojenia (1 x AP, 2 x klient) pre potreby IP kamier, IP prístupových čítačiek a pre pokrytie služobného bytu WIFI signálom

         vo vybudovaní kamerového systému (1 x DVR, 2 x IP kamera a 1 x analógová kamera)

         vo vybudovaní prístupového systému (2 x IP čítačka prístupových kariet)

         vo vybudovaní systému na vzdialené otváranie a zatváranie vstupnej brány (GSM modul ovládaný prezvonením zo zadaného telefónneho čísla)

Zákazník je s navrhnutým a zrealizovaným riešením veľmi spokojný. V budúcnosti sa uvažuje s vybudovaním štruktúrovanej kabeláže v budove, kde sú kancelárie a s osadením ďalšej kamery, ktorú bude možno dorobiť, nakoľko je voľná ešte jedna pozícia v DVR.

Galéria