032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

PBX v budove verejnej správy

Pri výstavbe budovy verejnej správy dokončenej v roku 2009, bol zo strany investora kladený dôraz na vybudovanie modernej budovy spĺňajúcej všetky súčasné štandardy a kritériá. Firma tnTEL, s.r.o. bola poverená návrhom, dodávkou a inštaláciou inteligentného, rozšíriteľného, modulárneho a zároveň nadčasového telekomunikačného systému pokrývajúceho potreby celej budovy.

Riešenie

Podnikateľská činnosť vyžaduje v dnešnom svete stále sa meniacich technológií účinnú komunikáciu a naviac si musíte byť istí, že si vaše vybavenie poradí s rastúcimi nárokmi na komunikáciu aj v budúcnosti. Dodaný IP komunikačný systém Panasonic KX-TDE600 je pokročilé komunikačné riešenie pre stredne veľké firmy poskytujúce IP telefóniu a funkčnosť v lokálnych aj širokopásmových IP sieťach.

Konfigurácia systému

Telekomunikačný systém je vystavaný na kapacitu, ktorá umožňuje pripojiť 208 IP účastníkov, z čoho je 64 IP klapiek virtuálnych, 32 SIP klapiek a pre potrebu pripojenia klasických analógových zariadení, ako sú napríklad faxy a dverné komunikátory, je systém osadený kartami umožňujúcimi pripojiť 32 analógových terminálov. Do siete telekomunikačného operátora je systém pripojený ISDN kartou PRI 30. Vďaka použitým PoE Cisco switchom v prípade IP telefónov, odpadá nutnosť použitia externých napájacích adaptérov.

Hlavné prínosy riešenia

         technológia zameraná na budúcnosť

         jednoduchá migrácia k IP

         priamy a plynulý migračný prechod pri povýšení na vyššiu úroveň konvergovaného riešenia

         spoľahlivosť systému, prevádzka bez problémov a starostí

         plynulá komunikácia s IP technológiou

         vyspelý komunikačný systém KX-TDE600 využívajúci najnovšie technológie VoIP (Voice over IP) a SIP pre rentabilné spracovanie vnútropodnikovej aj diaľkovej komunikácie združenými hlasovými a dátovými sieťami


Galéria