032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

Dátová sieť v budove štátnej správy

Spoločnosť tnTEL, s.r.o. bola vybraná ako dodávateľ aktívnej a pasívnej časti dátovej siete pre novopostavenú budovu verejnej správy. Výstavba budovy bola dokončená v roku 2009, pričom pri jej výstavbe bol kladený dôraz na vybudovanie modernej budovy spĺňajúcej všetky bezpečnostné a technologické štandardy modernej, spoľahlivej dátovej siete.


Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu bolo vybudovanie štruktúrovanej kabeláže ako základného stavebného prvku pre zabezpečenie funkcionality aktívnej časti infraštruktúry IKT v budove. Aktívne prvky prepínanie siete LAN/WAN pre zabezpečenie IP konektivity v budove, bezpečnosť a spoľahlivosť riešenia zo zreteľom na riešenie postavené na štandardoch a značkách zabezpečujúcich stabilitu v oblasti servisu dlhodobého supportu.

Východisková situácia

Na základe dlhodobých potrieb sa organizácia samosprávy rozhodla vybudovať novú budovu pre jej vlastné potreby. Pre potrebu IKT bolo potrebné navrhnúť a zrealizovať modernú, spoľahlivú a technologicky a koncepčne optimálne navrhnutú dátovú sieť.

Riešenie

1.

Štruktúrovaná kabeláž ako základný stavebný prvok pre zabezpečenie funkcionality aktívnej časti infraštruktúry IKT v budove. Typ kabeláže bol určený CAT6 v LSOH prevedení. CAT6 s výhľadom do budúcnosti s ohľadom na ďalší technologický rast a využitie infraštruktúry ŠK. Celá ŠK bola koncipovaná ako horizontálne vrstvy po jednotlivých poschodiach s ukončením na border switch Cisco Catayst 3750 v rackoch na jednotlivých poschodiach. Horizontálne vrstvy ŠK sú prepojené optickou kabelážou MM do hlavnej serverovne ŠK, kde sú následne prepojené do hlavnej serverovne, kde sa nachádza core switch Cisco Catalyst 6500. Uvedený koncept ponúka dostatočný priestor na rozširovanie a doplnenie infraštruktúry ŠK. Horizontálne vrstvy sú prepojené takisto metalickou kabelážou na doplnenie infraštruktúry pre pripadné potreby a prepojenia, ktoré nevyužívajú TCP/IP.


2.

Aktívne prvky prepínanie siete LAN/WAN navrhnuté v súlade s konceptom ŠK, kde je hlavný riadiaci core switch Cisco Catalyst 6500 v redundantnom prevedení, ktorý zabezpečuje celý management siete ako bezpečnostný, tak aj funkčný. Core switch je optickými linkami prepájaný na jednotlivé border switche Cisco Catalyst, ktoré zabezpečujú pripojenie koncových zariadení a zabezpečujú security siete ako podriadené prvky core switcha. Takisto je v priestoroch kongresovej sály vybudovaná WiFi infraštruktúra pre pripojenie klientov. WiFi je budovaná ako centralizovaná s riadiacim kontrolerom, ktorý manažuje samotne AP a riadi prístupové práva a security vo WiFi sieti ako podriadený prvok core switchu. Celá infraštruktúra je zálohovaná UPS zdrojmi s centrálnym managementom, ktoré zabezpečujú beh komponentov do nábehu dieselgenerátora.

Hlavné prínosy riešenia

Za hlavné prínosy tohto riešenia je možné považovať:

• modernizácia a zvýšenie výkonnosti prevádzkovaných aplikácií a technológií

• zníženie prevádzkových nákladov – predovšetkým vďaka homogénnej platforme

• zjednodušená správa celého systému

• jednotné technologické prostredie

• možnosť jednoduchého rozvoja a rozšírenia systému

• otvorenosť vzhľadom k požiadavkám budúcich aplikácií

Galéria