032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

Dátová sieť – štruktúrovaná kabeláž - Gymnázium Nové Mesto nad Váhom

Štruktúrovaná kabeláž je základom komunikačnej infraštruktúry „inteligentných budov“, t.j. pasívna časť komunikačnej siete. Hlavnými požiadavkami pri návrhu štruktúrovanej kabeláže sú z hľadiska jej využitia a funkčnosti, požiadavky vytvoriť univerzálny kabelážny systém, ktorý zvládne prenášať vysokorýchlostné dáta: hlas, obraz, prípadne iné perspektívne technológie. Štruktúrovaná kabeláž je inteligentný a flexibilný systém. Celá technológia je pritom postavená na metalických alebo optických kábloch, prípadne je možné vhodne tieto systémy navzájom kombinovať. Rýchlosť prenosu informácií po tomto zariadení môže byť od 100 Mbit/s až po niekoľko desiatok Gbit/s.

Východisková situácia

Dátová kabeláž v budove gymnázia a predovšetkým v učebniach s výpočtovou technikou, bola v dôsledku prasknutia vodného hydrantu a následného vytopenia objektu, v havarijnom nevyhovujúcom stave.

Cieľ projektu

Cieľom bol návrh a kompletná realizácia nového štruktúrovaného kabelážneho systému, následne aj návrh a dodávka aktívnej časti systému. Touto úlohou bola poverená firma tnTEL, s.r.o., ktorá má s riešením úloh podobného typu bohaté skúsenosti.

Riešenie

Pri návrhu sme vychádzali z požiadaviek na vynikajúcu spoľahlivosť systému, jednoduchú inštaláciu a špičkové parametre podporené veľmi priaznivou cenou. Systém musí byť schopný prenášať dáta nielen vysokými rýchlosťami, ale aj s veľkou spoľahlivosťou. Preto bola na komplexnú rekonštrukciu časti budovy gymnázia navrhnutá technológia, ktorá umožňuje dosahovať maximálne prenosové rýchlosti 10Gbps. To znamená, že nainštalovaná pasívna infraštruktúra je nadčasová a počíta s nasadením nového vysokorýchlostného protokolu 10GBaseT. Kvalita celej inštalácie bola následne overená kvalitným meracím prístrojom FLUKE Networks DTX-1800. Použité L2 manažovateľné switche od renomovaného výrobcu ZyXEL ponúkajú úžasnú rozšíriteľnosť, flexibilitu a prepojiteľnosť, či už k základnému switchu alebo serveru. Umožňujú jednoduchú inštaláciu a správu aktívnej časti celého systému.

Hlavné prínosy riešenia

Návrhom a vlastnou realizáciou systému štruktúrovanej kabeláže získal zákazník spoľahlivý systém, ktorý mu umožňuje prenášať a spracovávať dáta bez obáv z nepríjemných výpadkov a skreslení. Celý systém je nadčasový, univerzálny, transparentný, s prehľadným usporiadaním a s možnosťou rýchleho a jednoduchého rozšírenia, či zmeny konfigurácie.

Galéria