032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

Kamerový systém v budove verejnej správy

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu bola ochrana a bezpečnosť osôb a majetku. Vzhľadom na umiestnenie, rozlohu a charakter využitia budovy, padlo rozhodnutie využiť priemyselnú televíziu – kamerový systém. Bolo potrebné umožniť menšiemu počtu pracovníkov SBS monitorovanie väčšieho počtu verejných priestorov. Možnosť viacerých monitorovacích stanovíšť, škálovateľné fungovanie v rámci siete LAN a odolnosť systému voči výpadkom boli len prirodzené požiadavky.

Východisková situácia

Na základe dlhodobých potrieb sa organizácia samosprávy rozhodla vybudovať novú budovu pre jej vlastné potreby. Vybudovanie kamerového systému bolo teda potrebné urobiť v plnom rozsahu s aktuálne dostupnými technológiami.

Riešenie

Riešenie postavila spoločnosť tnTEL, s.r.o. na záznamových zariadeniach spoločnosti AverMedia a analógových kamerách CNB. Na snímanie obrazu v interiéroch budovy slúžia interiérové kamery s objektívmi rybie oko. V exteriéroch boli tieto kamery osadené do vyhrievaných vodeodolných puzdier. Na snímanie väčších plôch bola použitá otočná kamera s možnosťou približovania a natáčania na diaľku.

Obraz zaznamenáva 5 vzájomne prepojených záznamových zariadení, pričom každé z nich obslúži 16 analógových kamier. Tieto záznamové zariadenia v plnom rozsahu umožňujú pomocou eternetového rozhrania obsluhu a monitoring kdekoľvek v rámci siete LAN. Na monitoring snímaného obrazu slúži klientská aplikácia určená pre pracovníkov SBS. Táto je určená pre prácu s on-line obrazom všetkých kamier v systéme, ale aj na prezeranie zaznamenaného videa. V systéme sú vytvorené skupiny kamier (nezávislé na ich umiestnení a pripojení), pričom pracovník SBS si vie podľa potreby zvoliť, ktorú skupinu chce sledovať. Systém vie efektívne vyhodnocovať pohyb na snímanom obraze a na základe toho vykonať akciu, napr. upozorní pracovníka SBS.

Hlavné prínosy riešenia

         Monitorovanie pohybu osôb po budove

         Efektívne zabezpečenie budovy

         Kontrola z viacerých pracovísk

         Možnosť obsluhy cez LAN


Galéria