032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

Evakuačný rozhlas (ERO)

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť čo najlepšiu požiarnu evakuačnú ochranu budovy a zamestnancov. Evakuačný rozhlas zabezpečuje v nadväznosti s elektrickou požiarnou signalizáciou spoľahlivú a včasnú evakuáciu chráneného objektu. Modulárna výstavba a digitálne spracovanie signálu umožňuje použitie pre široký rozsah veľkostí objektov a potrebných výstupných výkonov.

Východisková situácia

Zákonom NR SR 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch bolo na území Slovenskej republiky zriadených osem samosprávnych krajov. Z pôvodného Trenčianskeho kraju vznikol k 1.1.2002 Trenčiansky samosprávny kraj. Táto inštitúcia sa rozhodla zrealizovať vlastnú budovu pre potreby samotnej organizácie. Východiskovou situáciou bola teda novopostavená budova bez akéhokoľvek evakuačného rozhlasu, či systému.

Riešenie

Spoločnosť tnTEL, s.r.o zabezpečila evakuačný systém značky TOA. Navrhnuté riešenie pokrýva po analýze požiarneho projektu stavby všetky požiadavky kladené na ERO. Navrhnutý systém je digitálny a je určený pre evakuačné ozvučenie projektov od najmenších s jediným zosilňovačom až po projekty stredného rozsahu s desiatkami zón. Ponúka podstatné výhody ako napr. permanentné monitorovanie liniek bez prerušenia audiosignálu a bez nutnosti inštalácie koncových modulov alebo možnosť regulácie hlasitosti pre všetky zóny. Hlavná časť systému je ERO ústredňa, ku ktorej sú pripojené linky z reproduktormi a zosilňovače. Reproduktory použité v projekte a ich výkony sú dané určeným prostredím. Najčastejšie používané sú stropné kruhové reproduktory, do výrobných priestorov sú určené nástenné alebo závesné reproduktory. Po vyhlásení požiaru je poslaný impulz na ústredňu ERO, ktorá následne automaticky spustí zvukovú signalizáciu s preddefinovanou hláškou varovania alebo výzvou k evakuácii objektu. Systém obsahuje aj BGM, čo je CD prehrávač s podporou viacerých formátov a digitálny FM/AM tuner, ktoré sú určené pre aplikácie požadujúce hudobné pozadie a veľmi ľahko použiteľné funkcie pre vyvolanie osôb alebo hlásenia. Pri poplachu sú všetky ostatné hlásenia - hudba v pozadí -potlačené a systém automaticky prednastavenou hlasitosťou spustí poplachovú informáciu. Pre zvýšenú spoľahlivosť je možné systém nakonfigurovať ako zálohovaný okruh. Týmto spôsobom je zaručené, že prevádzka nebude obmedzená ani v prípade prerušenia vedenia, čo je nutné pre nepretržitú prevádzku evakuačného rozhlasu.

Hlavné prínosy riešenia

• rozdelenie reproduktorov do skupín (zón)

• včasné oznámenie o požiari a evakuácii zamestnancom pracujúcich kdekoľvek v budove

• vysoká úroveň zálohovania

• možnosť jednoduchého rozvoja a rozšírenia systému

• otvorenosť vzhľadom k požiadavkám budúcich aplikácií

• správa digitálnych správ

• hudba v pozadí (BGM)

• smerovanie do prakticky neobmedzeného počtu zón

• aplikácia evakuačného rozhlasu

• monitorovanie systému, riadenia, činnosti zosilňovačov, mikrofónov

• možnosť spolupráce s EZS a EPS

• dostatočná hlasitosť

• zrozumiteľnosť hlásenia


Galéria