032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

Signalizačný systém na ochranu personálu Psychiatrická nemocnica Michalovce

Cieľ projektu

Požiadavka zákazníka spočívala v návrhu a vybudovaní systému na ochranu personálu. Ide o psychiatrické zariadenie, kde nastávajú rôzne situácie, kde je personál v ohrození zo strany pacienta. Vtedy vzniká potreba privolania ďalšieho personálu, resp. vykonania adekvátneho zásahu.

Riešenie

V tomto prípade sme použili náramkové tlačidlá ATOM, ktoré má na ruke personál. V prípade potreby vyvolá stlačením tlačidla poplach a ďalší ošetrovatelia dostanú informáciu na prenosnú jednotku TREX, takže môžu okamžite reagovať. Použili sme 4 komunikačné jednotky a umožnili sme medzi nimi asistenčnú komunikáciu, tzn. že v prípade, ak je potrebný väčši počet personálu, je možné privolať ďalších pomocou asistenčného volania priamo z komunikačnej jednotky TREX. Aby sme dosiahli maximálne pokrytie v celej budove, boli použité opakovače signálu REPO+. Dosiahli sme tým efektívne využitie a istotu, že sa personál dovolá zodpovednej osobe kdekoľvek v budove.

Reakcia zákazníka

... systém funguje, splnil naše očakávania. Dokonca sme o tomto systéme informovali aj na regionálnom odbornom seminári a príspevok bol prezentovaný v Slovenskom rozhlase na rádiu Regina Košice ...

Galéria