032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

Vybudovanie signalizačného sytému TREX - Charita Cífer

Ciele projektu

Hlavným cieľom bolo umožniť pacientom, v prípade potreby, privolať si pomoc resp. informovať personál o tom, že má pacient problém. Takéto riešenia sa zväčša riešia zložitými káblovými systémami, kde sú potrebné stavebné zásahy, čím vzniká prašné prostredie a znižuje sa komfort pacientov. Zároveň sú takéto systémy finančne náročné. Keďže spoločnosť tnTEL, s.r.o. je výhradným dodávateľom bezdrôtových systémov od švédskeho výrobcu NEAT electronics, navrhli sme kompletné bezdrôtové riešenie, kde nie sú potrebné žiadne zásahy do budovy a pod.

Riešenie

Zákazníkovi sme navrhli riešenie, kde pacienti, ktorí sú sebestační resp. chodiaci, majú na ruke alebo na krku signalizačné tlačidlo ATOM, ktoré slúži na privolanie pomoci. Tieto tlačidlá sú bezdrôtové a zároveň vodeodolné a mechanicky odolné. Pacient sa teda môže pohybovať po budove resp. po celom areáli budovy a v prípade potreby si dokáže privolať pomoc. Aby sme dosiahli maximálne pokrytie budovy signálom potrebným na fungovanie systému, použili sme opakovače signálu REPO+, ktoré nám zabezpečili pokrytie v celej budove.

Ďalšou súčasťou systému bolo použitie detekčných podložiek pre ležiacich pacientov. Tieto podložky slúžia na detekciu opustenia postele (napr. keď pacient z postele spadne), ďalej slúžia na detekciu životných funkcií, tlkot srdca a dýchania. V prípade, že by prišlo k zástave srdca alebo výpadku dýchania, detekčné podložky vyšlú signál personálu. Personál tento signál spracováva s prenosnými jednotkami TREX, kde na displeji vidí informácie o volajúcom. Takto postavený systém zjednodušil prácu personálu a priniesol istotu a komfort pacientom zariadenia.

Galéria