032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

Konsolidácia ŠK a kamerového systému - MiF, s.r.o.

Štruktúrované kabeláže - metalické alebo optické - sú jednou z hlavných častí počítačových sietí. Na ich kvalite a parametroch spočíva kvalita celej siete a systému. Aby však takýto systém dokonale spĺňal svoje poslanie, je potrebné venovať pozornosť nielen návrhu a realizácii kabeláže, ale aj následnému spravovaniu štruktúrovanej kabeláže spolu s príslušenstvom a výbavou.

Ciele projektu

Spoločnosť MiF, s.r.o., ktorá sa venuje hlavne výrobe samolepiacich etikiet a reklame, poverila firmu tnTEL, s.r.o. konsolidáciou existujúceho rozvádzača štruktúrovanej kabeláže. Našou úlohou bolo upraviť rozvádzač štruktúrovanej kabeláže do prehľadnej podoby a nahradiť veľký počet malých switchov, jedným switchom s jednoduchšou konfiguráciou a správou.

Východisková situácia

Pôvodný stav celého systému bol nevyhovujúci a v prípade potreby, nebolo možné jasne určiť prvky systému resp. vykonať akúkoľvek úpravu bez vypnutia portov alebo aktívnych prvkov.

Riešenie

Naša spoločnosť v rámci riešenia vykonala:

         zmapovanie stavu ŠK

         zmapovanie použitého hardware

         reorganizáciu a konfiguráciu jednotlivých prvkov a komponentov systému

         prekáblovanie a konsolidáciu telekomunikačného systému SIEMENS HiPath

         výmenu väčšieho počtu používaných malých switchov za jeden dizajnovo robustný, 24 portový ZyXEL PoE switch s inteligentným rozhraním pre jednoduchú konfiguráciu a správu

Hlavné prínosy riešenia

Zákazník získal nastroj na konfiguráciu a ovládanie celej svojej siete. Využitím PoE funkcionality switchu na napájanie IP kamier sa zjednodušila kabeláž a topológia existujúceho kamerového systému, v ktorom zákazník používal IP kamery umožňujúce napájanie cez PoE, no doposiaľ túto možnosť nevyužíval.

Na záver bola vypracovaná dokumentácia k dátovému rozvádzaču s podrobným popisom, aby užívateľ mohol prípadné požiadavky na zmenu zapojenia jednotlivých prvkov kabeláže prevádzať operatívne vo vlastnej réžii.

Galéria