032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Prípadové štúdie

Neat Electronics pristupový systém

Neat Electronics pristupový systém

Firma tnTEL, s.r.o., ako výhradný dodávateľ a servisné stredisko produktov NEAT na území Slovenskej republiky, bola poverená návrhom, dodávkou a inštaláciou inteligentného, rozšíriteľného, modulárneho bezdrôtového a…

Podrobnosti
IP PBX gymnázium

IP PBX gymnázium

Firma tnTEL, s.r.o. bola poverená návrhom, dodávkou a inštaláciou inteligentného, rozšíriteľného, modulárneho a zároveň nadčasového telekomunikačného systému pokrývajúceho potreby celej školy.

Podrobnosti
Optická sieť- FnTn

Optická sieť- FnTn

Dátová sieť poskytuje komunikačné zázemie pre všetky ostatné služby siete. Nároky na správnu topológiu a štruktúru siete rastú so zvyšujúcimi sa nárokmi na bezpečnosť, riadenie prístupu s pridávaním nových služieb, ako…

Podrobnosti
Kamerový systém v budove verejnej správy

Kamerový systém v budove verejnej správy

tnTEL s.r.o. bol vybraný ako dodávateľ kamerového systému v novopostavenej budove verejnej správy. Výstavbu dokončili v roku 2009, pričom pri jej výstavbe bol kladený dôraz na vybudovanie modernej budovy spĺňajúcej…

Podrobnosti
Elektronická požiarna signalizácia (EPS)

Elektronická požiarna signalizácia (EPS)

Spoločnosť tnTEL, s.r.o. bola vybraná ako dodávateľ protipožiarneho systému v novopostavenej budove verejnej správy. Výstavba budovy bola dokončená v roku 2009, pričom pri jej výstavbe bol kladený dôraz na bezpečnosť…

Podrobnosti
Čo robíš sused – na návšteve s internetom

Čo robíš sused – na návšteve s internetom

Projekt “Čo robíš sused – na návšteve s internetom”, realizovaný prostredníctvom Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 medzi obcou Horné Sŕnie na Slovensku a mestom Slavičín v Českej republike,…

Podrobnosti
Kongresová sála v budove verejnej správy

Kongresová sála v budove verejnej správy

Spoločnosť tnTEL, s.r.o. bola vybraná ako dodávateľ technológií kongresovej sály pre novopostavenú budovu verejnej správy. Výstavba budovy bola dokončená v roku 2009, pričom pri jej výstavbe bol kladený dôraz na…

Podrobnosti
Nemocnica Michalovce

Nemocnica Michalovce

Spoločnosť tnTEL, s.r.o. bola partnerom Svet Zdravia, a.s. vybraná ako realizátor a dodávateľ slaboprúdových technológií pre novú nemocnicu v Michalovciach. Nemocnica sa uviedla do plnej prevádzky koncom roka 2017.

Podrobnosti
Systém TREX vo výrobnom závode

Systém TREX vo výrobnom závode

Našu spoločnosť oslovil nadnárodný výrobný podnik s požiadavkou na návrh a dodanie systému pre skladníkov, pre ich informovanie o dochádzajúcich dieloch potrebných vo výrobnom procese na  výrobných linkách.

Podrobnosti
Integrovaný IT systém na hranici

Integrovaný IT systém na hranici

Integrovaný IT systém na hranici je spoločný projekt obcí Horná Súča na slovenskej a Starý Hrozenkov na českej strane. Spoločnosť tnTEL s.r.o. spolupracovala na projekte na slovenskej časti projektu.

Podrobnosti
PBX v budove verejnej správy

PBX v budove verejnej správy

Firma tnTEL, s.r.o. bola poverená návrhom, dodávkou a inštaláciou inteligentného, rozšíriteľného, modulárneho a zároveň nadčasového telekomunikačného systému pokrývajúceho potreby celej budovy.

Podrobnosti
Outsourcing

Outsourcing

Outsourcingom rozumieme odovzdanie vnútropodnikových aktivít, zvyčajne nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku, na externý subjekt (ako napríklad subdodávateľa).

Podrobnosti
Evakuačný rozhlas (ERO)

Evakuačný rozhlas (ERO)

Spoločnosť tnTEL, s.r.o. bola vybraná ako dodávateľ technológií kongresovej sály pre novopostavenú budovu verejnej správy. Výstavba budovy bola dokončená v roku 2009, pričom pri jej výstavbe bol kladený dôraz aj na…

Podrobnosti
ČS info government centrum

ČS info government centrum

Projekt medzi obcou Horné Sŕnie a mestom Brumov-Bylnice, zameraný na priblíženie informácií občanom, zlepšenie ich kontaktu s verejnou správou a rozvoj informačných a komunikačných technológií v pohraničnej oblasti.

Podrobnosti