032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Optické a metalické kabeláže

Ponúkame komplexné riešenia od návrhu až po meranie a certifikáciu optických a metalických kabeláží.

Čo môžme v rámci tejto služby pre vás urobiť?

 • Poskytujeme poradenstvo pri návrhu a realizácii optických a metalických sietí
 • Zhotovenie optických a metalických kabelážnych systémov na kľúč
 • Systémová záruka na realizované komplexy až 25 rokov
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov
 • Inštalácia a montáž optických a metalických kabeláží v rôznych prostrediach (vzduch, zem, murivo...)
 • Ukončovanie a spojovanie všetkých typov optických vlákien zváraním
 • Meranie optických vlákien - OTDR
 • Certifikačné merania počítačových sietí (LAN)
 • Záručný a pozáručný servis na všetkých typov kabeláží

Štruktúrovaná kabeláž je sústava kabeláží a prvkov vhodných pre prenos dát, hlasu, audio a video signálu. Prednosťou je rýchly, kvalitný a spoľahlivý prenos, jednoduchá a prehľadná topológia, modulárnosť a variabilnosť. Štruktúrovaná kabeláž je založená na vertikálnom a horizontálnom prepojení objektov, kancelárií a jednotlivých rozvádzačov pomocou metalických a optických káblov. Z rozvádzačov sú káble hviezdicovito vedené k účastníckym zásuvkám, ktoré sú rozmiestnené podľa potrieb užívateľa.

Na čo to slúži optická a metalická kabeláž?


Je to univerzálny systém:

Optické a metalické kabeláže
 • jednotná kabeláž pre počítačovú sieť, telefóny, kamery a iné systémy
 • podporuje prenos digitálnych a analógových signálov
 • prípojné body sa inštalujú aj tam, kde momentálne nie sú potrebné
 • ktorý používa dátové káble so štyrmi krútenými pármi a optické káble
 • je stavaný na dlhú technickú životnosť
 • je zvedený do jediného centra a umožňuje ľahké prepojovanie a prispôsobenie topológie podľa potreby, mobilita

Optická kabeláž:

 • spojenia na vysoké vzdialenosti rádovo v km
 • vysoké prenosové rýchlosti
 • vysoká spoľahlivosť prenosu
 • nevyžaruje, neruší a nedochádza k indukcii (vonkajšie spoje)
Zaujala Vás táto služba? Kontaktujte nás a zistite viac podrobností!