032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

O nás

Spoločnosť tnTEL, s.r.o. vznikla na základe významných zmien v oblasti informačných a komunikačných systémov, ktoré priniesli so sebou veľké množstvo ponúkaných služieb a zariadení od mnohých prevádzkovateľov, poskytovateľov a výrobcov.

Optimálna orientácia v možstve ponúkaných produktov vyžaduje rozsiahlu znalosť danej problematiky, čo predstavuje pre užívateľa (zákazníka), neefektívne vynaložené úsilie. Preto je viac ako zrejmé, že vznikajú úzko špecializované spoločnosti, ktoré disponujú dostatočnými skúsenosťami v uvedených oblastiach.


Hlavným cieľom spoločnosti je ponúknuť zákazníkom komplexné služby v oblasti riešenia informačno - komunikačných technológií (IKT) a bezpečnostno - informačných technológií (BIT).

Komplexné služby zahŕňajú:

  • Analýzu a návrh riešení IKT alebo BIT
  • Projekčnú činnosť v spolupráci so zákazníkom
  • Dodávku HW a SW
  • Komplexný záručný a pozáručný servis
  • Správu a dohľad nad navrhnutým riešením
  • Optimalizáciu a návrh na zlepšenie existujúcej infraštruktúry
  • Návrh na konsolidáciu existujúcich systémov
  • Zjednotenie servisných kontraktov

Naše certifikáty