032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Kontakt

 • tnTEL, s.r.o.
  Bratislavská 614
  911 05 Trenčín

  IČO: 36 319 449
  DIČ: 2020 178 556
  IČ DPH: SK 2020 178 556
  Registrácia: Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka 12775/R
 • tntel@tntel.sk
 • 032 / 7 444 555