032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Konsolidácia IKT a BIT

Cieľom konsolidácie IKT a BIT je zjednodušiť a centralizovať existujúce systémy a riešenie. Najdôležitejším výsledkom konsolidácie je úspora financií zákazníka za služby spojené s prevádzkou IKT a BIT.

Čo môžeme v rámci tejto služby pre Vás urobiť?

  • Analýzu a audit existujúcej infraštruktúry
  • Návrh a konzultáciu pre zvýšenie výkonu
  • Konsolidáciu servisných kontraktov
  • Stabilného partnera v oblasti IKT a BIT

Dôvody ku konsolidácii

Dôvody ku konsolidácii

Všeobecným znakom súčasnej doby je maximálne znižovanie nákladov na prevádzku. Protipólom tohto javu je neustále sa zvyšujúca potreba zvyšovania bezpečnosti, implementovania modernejších systémov a hardvéru.

Jedinou možnosťou ako zabezpečiť optimálne riešenie v rámci IKT je konsolidácia systémov. Optimalizáciou a konsolidáciou IT infraštruktúry je možné dosiahnuť nielen finančné úspory, vyššiu efektivitu, flexibilitu, ale aj lepší manažment, vyššiu spoľahlivosť a bezpečnosť. Ponúkame vám odborné a profesionálne poradenstvo s cieľom zefektívniť a skonsolidovať prevádzku systémov IKT vašej spoločnosti.

Ponúkame projekty konsolidácie a to v oblasti dátovej, aplikačnej, prípadne hardvérovej, ale aj zefektívnenie vynakladaných prostriedkov za tlač, telefonovanie a podobne. Konsolidácia prebieha za stálej spolupráce s vašou spoločnosťou vykonaním analýzy súčasného stavu a prebiehajúcich procesov. A následným návrhom vyladenia problémových častí.

Hlavné priestory pre konsolidáciu sú:

Hlavné priestory pre konsolidáciu sú:
  • virtualizácia
  • konsolidácia serverov
  • konsolidácia storage
  • integrácia aplikácií a systémov
  • dátová integrácia
  • návrh optimálnej sieťovej architektúry
Zaujala Vás táto služba? Kontaktujte nás a zistite viac podrobností!