032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Kamerové systémy

Navrhneme Vám komplexné riešenie zabezpečenia objektov kamerovým systémom. Spolupracujeme s renomovanými značkami a dodávateľmi technológií PTV.

Čo môžeme v rámci tejto služby pre Vás urobiť?

  • Návrh riešenia a vyhodnotenie potencionálnych rizík
  • Zabezpečenie Vášho majetku najmodernejšou technológiou
  • Prístup k Vašim kamerám z akéhokoľvek zariadenia
  • Live stream na webové stránky

Priemyselná televízia (PTV)

Kamerové systémy

PTV slúži k sledovaniu chránených priestorov, ako aj pre potreby stráženia objektu. V spolupráci s PSN a SKV sa zvyšuje stupeň zabezpečenia objektu a okrem zaregistrovania vniknutia je možnosť použitím videozáznamu dokumentovať situáciu v sledovaných priestoroch nepretržite 24 hodín denne a spätne vyhodnotiť eventuálne mimoriadne udalosti.


Dohľad sa uskutočňuje pomocou čierno-bielych alebo farebných kamier, statických alebo otočných kamier pripojených priamo alebo cez IP protokol na záznamové a prezentačné zariadenie. Kamery používajú digitálne spracovanie signálu pre potrebu poskytnutia kvalitného obrazového výstupu. Systémové kamery je možné diaľkovo riadiť a nastavovať ich parametre. Pri umiestnení vo vonkajšom prostredí sa kamery inštalujú do ochranných kamerových krytov.

Výstupy z kamier sú pripojené na vstupy rekordéra, prípadne pri väčších riešeniach, na vstupy videomatice.


Kamerové systémy

Záznam signálu je prevedený na digitálne záznamové zariadenie. V dennom aj nočnom režime sa pomocou digitálneho záznamu nahrávajú predvoleným spôsobom záznamy obrazových sekvencií na pevné disky zariadenia. Tieto záznamy možno aktivovať pomocou pohybovej detekcie, v prípade vyhodnotenia pohybu sa daný signál začne okamžite ukladať na pevný disk počas stanovenej doby a to na všetkých predtým zvolených kamerách. Vonkajší videosenzorový systém na statické a dynamické snímanie priestoru v reálnom čase automaticky vyhodnocuje prijaté video-signály a vyhlasuje stav poplachu, akonáhle príde k definovanej zmene v stráženej oblasti. Používa sa napr. na vyhodnocovanie dopravných situácií, na perimetrickú ochranu objektov a pod.

Zaujala Vás táto služba? Kontaktujte nás a zistite viac podrobností!