032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Aktuality

Trenčín Inline 2018

4.8.2018 sa v Trenčianskom priemyselnom parku uskutočnil 4 ročník podujatia Trenčín inline 2018.

Opäť s našou podporou - hlavne technické zabezpečenie od elektro, časozberného videa, leteckého snímkovania až po Live stream priamo z podujatia.

Viac informácii z podujatia na:

https://www.facebook.com/trencininline/


tím tnTEL