032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Aktuality

Zmena sídla spoločnosti

Dovoľujeme si Vám oznámiť zmenu adresy a sídla spoločnosti tnTEL, s.r.o.

Nájdete nás v priemyselnom parku v Trenčíne v budove Facility System Hub.

www.fsh.sk

Fakturačné a korešpondenčné údaje zatiaľ zostávajú nezmenené.


tím tnTEL