032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Aktuality

IT infraštruktúra pre športoviská

Moderné športoviská 21. storočia sa bez kvalitnej a robusnej IT a bezpečnostnej infraštruktúry už nezaobídu. 

Celá sieťová infraštruktúra Cisco pre nový štadión AS Trenčín Football Club, integrujúca všetky ostatné technológie bola našou spoločnosťou tnTEL, s.r.o. navrhnutá a dodaná, od návrhu cez projekt až po finálnu realizáciu. 

Požiadavku bezvýpadkového riešenia zabezpečuje cluster core switchow a firewallov.  


Čo všetko je súčasťou a čo integruje?

* Severová infraštruktúra - navrhnutá lokálna robustná serverová infraštruktúra pre poskytnutie zdrojov pre všetky technológie, ako výpočtových tak aj storageových.  

* Wifi - pokrytie celého štadióna, zahŕňa prevádzkovú časť i fanúškovskú zónu, AP Cisco so sektorovými anténami na zabezpečenie kvalitného pokrytia wifi signálom.

* Kamerový systém - je zložený z dvoch podsystémov. Monitoring osôb na tribúnach, kde základná požiadavka je poskytnúť sledovania hľadiska v zmysle pravidiel UEFA. Toto bolo zabepečené systémom Avigilon.  Druhým integrovaným podsystémom je objektová ochrana, ktorým sa pokýva sledovanie všetkých prevádzkovo, technických priestorov štadióna. Tento systém je realizovaný s použitím komponentov Dahua. 

* Prístupový systém  - zabezpečuje riadený a monitorovaný prístup do vybraných priestorov. 

* Hlasová/video komunikácia  - pripravené moderné IP riešenie na hlasovú a video komunikáciu v areáli štadióna. 

* Internetová konektivita - vybudovanie optickej trasy od ISP poskytovateľa plus záložná rádiová trasa pre prípady výpadku hlavnej konektivity. 


Ďalšie integrované subsytémy

* Vstupenkový systém, systém turniketov s Pro Face systémom, 

* Parkovací systém,

* Cashless systém,

* Scoreboard - výsledková tabuľa a reklamný LED perimeter,

* Video réžia štadióna,Všetky technológie kladú požadujú vysokú mieru IT bezpečnosti.


Také zložité a zároveň tak jednoduché, ak sa to vie. Riešite niečo podobné aj u vás?

Kontaktujte nás. 032/7 444 555, obchod@tntel.sk,  www.tntel.sk