032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Aktuality

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu

na zakázku s názvom

,,Tovary pre priemyselný výskum a experimentálny vývoj“ 

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu na zákazku s názvom ,,Tovary pre priemyselný výskum a experimentálny vývoj“ zo dňa 02.07.2019.

Prílohy:

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu