032 / 7 444 555 tntel@tntel.sk tnTEL na Facebooku

Aktuality

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu

na zákazku s názvom

„Nákup SW"

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu na zákazku s názvom „Nákup SW" zo dňa 27.06.2019.

Prílohy: 

Zápisnica z vyhodnotenia SW